celestia.png

POLECANE GRY

 

 

 
 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.hobbity.eu

  Administratorem strony jest Graal Marek Przepiórka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Graal Marek Przepiórka”, ul. Jagiellońska 50a, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 679-213-12-34.

  Kontakt z administratorem strony jest możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  § 1
  Definicje

  W niniejszej polityce prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Graal Marek Przepiórka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Graal Marek Przepiórka”, ul. Jagiellońska 50a, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 679-213-12-34,

  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.hobbity.eu,

  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

  4. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  5. Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

  6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  § 2
  Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) Administratorowi przeglądając treści dostępne na Stronie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

  3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w zakresie udzielenia niezbędnych informacji wynikających z przesłanego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

  5. Podanie danych zawsze jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz kontaktowy na Stronie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

  6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

  7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

  8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

    

  9. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

   • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

   • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

  10. Bezpieczeństwo danych osobowych. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
   Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   • prawo do przenoszenia danych,

   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

   

   

   

  1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

   • KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127720, NIP: PL6792736374 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

     

  § 3
  Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu "Cookies" na komputerze Użytkownika.

  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.  § 4
  Inne technologie

  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

  § 5
  Logi serwera

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  6. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  § 6

  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Hobbity.eu, ul. Jagiellońska 50a, 33-300 Nowy Sącz.
  .  § 7

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

 

 

 

Mechanizm "cookies" wykorzystywany przez nasz serwis został ograniczony do minimum. Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika serwisu, po to aby mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Cookies można wyłączyć w każdej przeglądarce internetowej aczkolwiek używamy cookies do zapamiętania informacji o kliencie po to, aby dowiedzieć się kim jest, jakiej informacji potrzebuje i co go zainteresowało w naszym serwisie. Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkowinka serwisu.
Typy cookie używane w sklepie: Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji. Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie. Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalajacych na personalną identyfikację użytkownika. W naszym serwisie nie ma treœci, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.

 

Jak wyłaczyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu, Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni. Na szczęœcie, jeżeli uważasz, że obecnoœć plików cookie narusza Twoją prywatnoœć, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. W przeglądarce Mozilla Firefox W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatnoœć". Przeglądarka daje Ci możliwoœć zaznaczenia, że nie chcesz być œledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatnoœć". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatnoœci albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyœć dane przeglądania...". Oprócz możliwoœci czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatnoœci przeglądarki. W przeglądarce Opera Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyœć historię przeglądania...". Oprócz możliwoœci skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. W przeglądarce Apple Safari W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatnoœć". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatnoœci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

dolina.png

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej szczegółów w To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information